16 Mayıs 2014 Cuma

Alçıpan asma tavan

Alçıpan Asma Tavan Sistemleri


Alçıpan Asma Tavan  uluslararası standartlara uygun olarak üretilen,elektrik ve sıhhi tesisatların kolayca döşenmesine ve gizlenmesine olanak sağlayan,akustik ve yangına dayanım gibi özelliklere sahip ideal sistemlerdir.
  • Her türlü iç mekan tavan uygulamalarında kullanılır.
  • Tesisatları gizleyerek dekoratif mekanlar oluşturur.Ayrıca tesisata müdahale açısından uygun ve kolay sistemlerdir.
  • Hafif olmasından dolayı binanın taşıyıcı sistemine etkisi çok azdır.Binanın hareketlerine uygun sistemlerdir.Bu nedenle depreme dayanıklı binalar için uygundur.
  • Yangına dayanım,ses ve ısı yalıtım performans şarlarını karşılayan sistemlerdir.
  • Minimum miktarda aksesuar ile uygulanır.Nakliye ve işçilikten tasarruf sağlar


STANDART BEYAZ ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE 
 
-ÇİFT İSKELELİ (askı çubuklu)
 
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; Tavan U-profilinin (TU28), vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi; mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı eksenin tavan yüzeyine işaretlenmesi; en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi; işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin sabitlenmesi; askı çubuklarının çelik dübellere takılması; askı maşalarının askı çubuklarına takılması; Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi; TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması; ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi; TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması; 12,5 mm'lik alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanına oluşturulması her türlü malzeme ve ziyatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı:
 ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m2'den küçük boşluklar düşülmez.
-TEK İSKELELİ (agraflı)
 
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; Tavan U-profilinin (TU28), vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi; mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf eksenin tavan yüzeyine işaretlenmesi; en fazla 60 cm arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi; 20 cm'lk agrafların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dubeller ile sabitlenmesi; agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması; Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi; TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi; agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi; TC60 profillerinin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması; 12,5 mm'lik alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlaırnın derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanının oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı,işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m2'den küçük boşluklar düşülmez.
 
KİTAPPOZ NUMARASITANIM
 
Bayındırlık Bakanlığı
 
18.140/A112.5 MM ÇİFT KAT ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE ÇİFT İSKELELİ ASMA TAVAN YAPILMASI
 
Bayındırlık Bakanlığı
 
18.140/A212.5 MM ÇİFT KAT ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE TEK İSKELELİ ASMA TAVAN YAPILMASI
 
 
 
SUYA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHALARI (YEŞİL) İLE 
 
-ÇİFT İSKELELİ (askı çubuklu)
 
 İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; Tavan U-profilinin (TU28), vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi; mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi: en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi; işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin sabitlenmesi; askı çubuklarının çelik dubellerin sabitlenmesi; askı çubuklarının çelik dubellere takılması; askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması; ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi; TC60 profillerinin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması; 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı,işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m2'den küçük boşluklar düşülmez.
 
 
-TEK İSKELELİ (agraflı)
 İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; Tavan U-profilinin (TU28), vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi; mevcut duvardan 10 cm mesafede agraf ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi; en fazla 60 cm arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi; 20 cm'lik agrafların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dubeller ile sabitlenmesi; agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması; Tavan C-profilinin TC60 kesilmesi; TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi; agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabtlenmesi; TC60 profillerin ek yerlerinde eklemeparçası kullanılması; 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı,işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma ile müteahhit karı,ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı:
 ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m2'den küçük boşluklar düşülmez.
 
KİTAPPOZ NUMARASITANIM
 
Bayındırlık Bakanlığı
 
18.140/B112.5 MM ÇİFT KAT SUYA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE ÇİFT İSKELELİ ASMA TAVAN YAPILMASI
 
Bayındırlık Bakanlığı
 
18.140/B2SUYA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE TEK İSKELETİ AGRAFLI ASMA TAVAN YAPILMASI (12.5 MM TEK KAT ALÇI DUVAR LEVHASI İLE)
 
 
 
YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHALARI (YEŞİL) İLE 
 
-ÇİFT İSKELELİ (askı çubuklu)
İdarece onyalanmış proje ve detaylarına göre; Tavan U-profilinin (TU28),vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi; mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi: en fazla 110 cm araylada ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin sabitlenmesi; askı çubuklarının çelik dubellere takılması; askı maşalarının askı çubuklarına takılması; Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi; TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taçıyıcının oluşturulması; ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi; TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması; 12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısı ile kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT: 0,50 m2'den küçük boşluklar düşülmez.
-TEK İSKELELİ (agraflı)
 İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; Tavan U-profilinin (TU28), vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi; mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi; en fazla 60 cm arayla da ardışık eksenlerinin işaretlenmesi; 20 cm'lik agrafların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dubeller ile sabitlenmesi; agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması; Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi; TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi; agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi; TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması; 12,5 mm'lik yanıgına dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması derz bandının alçı duvar levhası ek yelerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı,işçilk,işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiaytı:
 ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m2'den küçük boşluklar düşülmez.
 
KİTAPPOZ NUMARASITANIM
 
Bayındırlık Bakanlığı
 
18.140/C112.5 MM ÇİFT KAT YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE ÇİFT İSKELELİ ASMA TAVAN YAPILMASI
 
Bayındırlık Bakanlığı
 
18.140/C212.5 MM ÇİFT KAT YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE TEK İSKELELİ ASMA TAVAN YAPILMASI
 
 
SUYA VE YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHALARI (YEŞİL) İLE 
 
-ÇİFT İSKELELİ (askı çubuklu)
 
 İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; Tavan U-profillerinin (TU28), vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi; mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı eksenin tavan yüzeyine işaretlenmesi; en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi; işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin sabitlenmesi; askı çubuklarının çelik dubellere takılması; askı maşalarının askı çubuklarına takılması; Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi; TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması; ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi: TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması; 12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı,işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m2'den küçük boşluklar düşülmez.
 
-TEK İSKELELİ (agraflı)
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; Tavan U-profillerinin (TU28), vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi; mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi; en fazla 60 arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi; 20 cm'lik agrafların en fazla 100 cm arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi; 20 cm'lik agrafların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerinden çelik dubeller ile sabitlenmesi; agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması; Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi; TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi; agrafları TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabtlenmesi; TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması; 12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzeine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki detaylar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m2'den küçük boşluklar düşülmez.
 
KİTAPPOZ NUMARASITANIM
 
Bayındırlık Bakanlığı
 
18.140/D112.5 MM ÇİFT KAT SUYA VE YANGINA DAY.ALÇI DUVAR LEVH. İLE ÇİFT İSKELELİ ASMA TAVAN YAPILMASI
 
Bayındırlık Bakanlığı
 
18.140/D212.5 MM ÇİFT KAT SUYA VE YANGINA DAY.ALÇI DUVAR LEVH. İLE TEK İSKELELİ ASMA TAVAN YAPILMASI
Yorum Gönder

İç Boya Rengi Seçimi

İç Boya Rengi Seçimi İç boya rengi tadı yansıtır, ruh hallerini etkiler ve bir evin özelliklerini ve eksikliklerini sergiler veya küçü...