26 Mayıs 2015 Salı

asma tavan poz bilgileri

18.140/A1  Alçıpan levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile)
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;asma tavan U-profiinin (TavanU28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara çakılması, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi,en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerinde en fazla 90 cm arayla çelik dübellerin çakılması,askı çubuklarının çelik dübellere takılması,askı maşalarının askı çubuklarına takılması,asma tavan C-profilinin (TavanC60) kesilmesi,Asma TavanC60 profillerinin askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması,ana taşıyıcı TavanC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TavanC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi,TavanC60 profillerinin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması,12,5mm'lik alçı duvar levhasının TavanU28 ve TavanC60 profillerine 25 mm'lik brozan vidlarla sabitlenmesi,gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başalarının derz dolgu alçısı ile kapatılması,derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması ,bant üzerine derz dolgu alçı uygulaması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı,işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri  ve kazanç içinde,1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.NOT : 0,50 mden küçük boşluklar düşülmez.
18.140/A2  Alçıpan levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile)
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (Asma TavanU28)  vida ve dübel kulanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf  ekseninin asma tavan yüzeyine işaretlenmesi,en çok 60 cm arayla eksenlerin işaretlenmesi,20 cm'lik agrafları en fazla 100 cm arayla  belirlenen çizgiler üzerine çelik dübel veya beton çivi ile çakılması, agraf kanatalarının asma tavan boşluk mesafesine göre ayarlanması,asma tavan C profillerinin (TC60) kesilmesi,asma tavan C60 profillerinin agraflarının iki kanatlarının arasına konulması,agrafların asma tavan C60 profilerinin iki tarafının vidalanması,asma tavan C60 profillerinin ek yerlerine ekleme profili takılması,12,5 mm'lik alçıpan plakalarının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik alçıpan vidası ile vidalanması,gerektiği yerlerde alçıpan levhasının kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başlarının derz dolgu alçısı ile doldurulması,derz bandının alçıpan levhası ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu yapılması ve asma tavanın yapılması her türlü malzeme firesi,işçilik,işyerinde yükleme,düşey ve yatay taşıma ile müteahhit genel giderleri içine olmak üzere,1 m2 fiyatı :ölçü :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak ölçülür. Not :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

 
18.140/B1  Suya dayanıklı alçıpan ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek alçıpan ile)
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;asma tavan U- profilinin (TU28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60cm aralıklarla mevcut duvara çakılması,mevcut duvar dan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi,en fazla 110 cm arayla ardışık eksenlerin sabitleneceği hatlar işaretlenmesi, çizilen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dübellerin çakılması,askı çubukların çelik dübellere takılması,askı maşalarının askı çıbuklarına takılması, asma tavan C- profilinin (TC60) kesilmesi,TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcı oluşturulması,ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin ekyerlerine ekleme profili takılması,12,5 mm 'lik  suya dayanıklı alçıpan panelinin TU28 veTC60 profillerine 25 mm'lik sivri uçlu alçıpan vidalarla vidalanması,gerektiği yerlerde alçıpan duvar panellerinin ebatlanması,derz dolgu alçısı ile  3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu alçı yapılması,derz bandının alçıpan duvar panellerinin ek yerlerine yapıştırılması,derz bandı üzerine der dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavan yapılması her türlü malzeme zaiyatı, işçilik,işyerinde yükleme,düşey ve yatay taşıma,boşatma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı içine dahil,1m2 fiyatı :ÖLÇÜ:Projesindeki ölçüler üzerinden  m2olarak hesaplanır.NOT :0,50 mden küçük boşluklar düşülmez.
18.140/B2  Suya dayanıklı alçıpan ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile)
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyine ,işaretlenmesi,20 cm 'lik agrafların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dubeller ile çakılması,agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması, tavan C-profillerinin (TC60) kesilmesi,TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi,agrafların TC profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile vidalanması TC60 profillerinin ek yerlerine ekleme parçası takılması,12,5 mm'lik suya dayanıklı alçıpan duvar panellerini TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik sivri uçlı alçıpan vidalarla vidalanması,gerektiği durumlarda alçıpan duvar panellerinin kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolu alçı yapılası,vida başalarını derz dolgu alçısı ile kapatılması,derz bandının alçıpan duvar ek yerlerine yapıştırıması,bant üzerine derz dolgu alçısı çekilmesinin ardından asma tavan yapılması her türlü işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma malzeme ve  zaiyatı,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil. 1 m2 fiyatı : ÖLÇÜ :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
18.140/C1  Yangına dayankılı alçıpan ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile)
Poz Tarifi 
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; asma tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dübel kullanıalarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı eksenin tavan yüzeyine çizilmesi,en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin hatların işaretlenmesi,işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dübel çakılması,askı çubukların çelik dübellere takılması,askı maşalarının askı çubuklarına takılması,asma tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi,TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve ana taşıyıcının yapılması,ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile takılması,TC60 profillerinin ek yerlerine ekleme profili takılması,12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçıpan duvar panellerinin TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik sivri uçlu alçıpan vidalarla vidalamması,gerektiği yerlerde alçıpan duvar panellerinin kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu alçı yapılması,vida başalarına derz dolgu alçısı ile doldurulması,derz bandının alçıpan duvar panelleri ekyerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavan yapılması her türlü malzeme ve zaiyatı,işçilik,işyerinde yükleme ,düşey ve yatay taşıma,boşatma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil,1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ :Projesindeki boyutlar üzerinden molarak hesaplanır.NOT: 0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
18.140/C2  Yangına dayanıklı alçıpan ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile)
Poz Tarifi 
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; asma tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyine çizilmesi,en fazla 60 cm arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi, 20 cm'lik agrafların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dübeller çakılması,agraf kanatlarının asma tavan boşluk  mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması, asma tavan C-profillerinin (TC60) kesilmesi,TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi,agrafların TC60 profillerinin her iki kanadına vida ile vidalanması,TC60 profillerin ekyerlerine ekleme parçası takılması,12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçıpan duvar panellerinin TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik sivri uçlu alçıpan vidalarla vidalanması,gerektiği yerlerde alçıpan duvar panellerinin kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başlarını derz dolgu alçısı ile kapatılması,derz bandının alçıpan duvar panellerinin ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması  suretiyle asma tavan yapılması, her türlü malzeme zaiyatı,işiçilik,işyerinde yükleme,düşey ve yatay taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden molarak hesaplanır.NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
18.140/D1  Suya ve yangına dayanklı alçıpan ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile)
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;asma tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm aralıkta ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine çizilmesi,en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların çizilmesi,çizilen  hatlar üzerine en fazla 90 cm çelik dübellerin çakılması,askı çubukların çelik dübellere takılması,askı maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi,TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece  ana taşyıcını oluşturulması,ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi,TC60 profillerine ekleme profili takılması,12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçıpan duvar panellerinin TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla vidalanması,gerektiği durumlarda alçıpan duvar panellerinin kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başları derz dolgu alçısı ile doldurulması düzeltilmesi,derz bandının alçıpan duvar panelleri ek yerlerine yapıştrılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması ile asma tavan yapılması her türlü malzeme zaiyatı,işçilik,işyerinde yükleme,düşey ve yatay taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1m2 fiyatı :ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
18.140/D2  Suya ve yangına dayanıklı alçıpan ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçıpan ile)
23.243/ 1  60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması
Poz Tarifi 
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm eninde T ana ve ara taşıyıcı profilerin,40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığıda L ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı  20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum asma tavan plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektirik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapımı için her türlü malzeme zaiyatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı:ÖLÇÜ :1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 mm den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

 
23.243/ 2  60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması
Poz Tarifi 
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum asma tavan plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektirik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik, müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı:ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.
23.243/ 3  60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması
Poz Tarifi 
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğundaki 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenlen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L Profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcıların istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle oturmalı sistem asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 mfiyatı :ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.
23.243/ 4  30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması
Poz Tarifi 
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile  30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeydeki teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum asma tavan plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum asma tavan plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle oturmalı sistem asma tavan yapılması için her türlü malzeme zaiyatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 mfiyatı :ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler hesaplanır.2) 0,25 m den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.
23.243/ 5  30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması
Poz Tarifi 
Polyester esaslı deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması.İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre ...mm genişliğinde T ana ve ara taşyıcı profillerin, ... cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik eskı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (30x30) ebadında ... mm kalınlığında alüminyum plakaların konulması,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle alüminyum asma tavan yapılması,her türlü malzeme zaiyatı,atölye masrafları,işçilik,işyerinde yatay ve düşey taşıma,indirme,müteahhit kazancı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı :ÖLÇÜ :Yapılan asma tavan yüzeyi ölçülür.
23.243/ 6  30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması
Poz Tarifi
(Polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması.Yönetim tarafından onaylanmış proje ve detaylarına göre...,mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin,.. cm uzunluğunda 4 cm çapındaki özel ayarlı galvenizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında ... mm kalınlığında alüminyum plakaların yerleştirilmesi,elektirik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle asma tavan yapılması,her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları,işçilik,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma, müteahhit kazancı ve genel giderleri dahil 1 m2 fiyatı:ÖLÇÜ :Asma tavan yüzeyi ölçülür..0,25 m2'den küçük havalandırma ve elektrik armetürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

 
23.243/ 7  60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması
Poz Tarifi
23.243/ 8  60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin,40 cm uzunlığunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profiller dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) sıcak daldırma galvanizli saç plakaların yerleştirilmesi,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.
23.243/ 9  60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin,40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvenize sac plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) sıcak daldırma galvanizli sac plakaların konulması,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 mfiyatı:ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.
23.243/10  60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların ( EN AW 3000 serisi) konulması,elektirik armatürleri ve tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 mfiyatı :ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.
23.243/11  60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profiller dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (EN AW 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapımı için her türlü malzeme zaiyatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2  fiyatı :ÖLÇÜ : 1) Asma Tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.
23.243/12  60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması
Poz Tarifi
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (EN AW 3000 serisi) konulması,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil,1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ :1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

karolam asma tavan

 karolam asma tavanKarolam Asma Tavan
Karolam asma tavanlar; ön kısmının vinil, arka kısmının ise alüminyum folyo ile kaplanması sayesinde ses yalıtım, tavan plakaları, nem dayanıklılığı ve kolay montajı ve temizlenebilir olması ile bakteri tutumunu engeller düzeydedir.

Piyasada karolam asma tavan olarak tanımlanan asma tavan sistemleri genellikle, karolardan, karolamlardan, akustik alçıpanlardan, taşyünü asma tavanlardan oluşmaktadır. Çevre Köşebent adı verilen L profilleri çeşitli işlemlerden geçirilerek yan duvarlarda önceden belirlenmiş yerlere en fazla 60 cm aralıklarla monte edilir.

Yalnız bu meselede hafife alınmaması gereken bir hususta tavanınız eğer betonarme ise çelik dübel kullanımız gerekliliğidir. Bu işlem esnasında ışıklandırma, ses sistemi gibi yapılması gereken tesisatlar olacaksa eğer taşıyıcı sistem ve askı çubuklarına takılmamasına dikkat etmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. 

21 Mayıs 2015 Perşembe

Taşyünü asma tavan

TAŞYÜNÜ ASMA TAVAN

Taşyünü asma tavan; ezilerek toz durumuna getirilmiş bazal taşının, farklı kimyasal materyaller ve geri dönüşüme sahip atık materyallerle birleştirilmesiyle taşyünü asma tavan oluşur.

Taşyünü asma tavan,önemli kullanım alanı ısı ve ses izolasyonu olan,değişik bileşenler ve sıkıştırma oranları ile fazla ihtiyaca yanıt verebilen,diğer bir özelliği yanıcı olmayan bir yapı malzemesidir.

Taşyünü asma tavan plaka,hijyen,akustik,ısı izolasyonu yangın ve nem dayanım konularında farklı beklentileri uygun bir şekilde ve sınırsız yüzey seçenekleri ile  karşılayabilmesi sayeside tüketici tarafından talep edilir olmuştur.

Uygulama,temizlenmesi ve sökülmesi kolay ve hızlı olan taşyünü asma tavanürünler ışık yansıtma özelliği sayesinde aydınlatmaya da yardımcı olarak enerji verimliliği sağlar.Projeye göre doğru ürün seçile bilmesi için öncelikle teknik ve estetik anlamdaki beklentiler kararlaştırılmalı sonrasın da önem sırasına güre uygun ürün seçilmelidir.


TAŞYÜNÜ ASMA TAVAN ÖZELLİKLERİ

%70 , %95 ve % 100 oranlarındaki bağıl rutubete dayanıklıdır.
Normalde beyazdır, isteğe bağlı olarak özel renkleri mevcuttur.
Gereken durumlarda boyanabilir özelliktedir.
Yangın gibi durumlarda ateşe dayanıklılığı sağlayan maddeler içerir.
Çeşitli özelliklerde taşıyıcı ve kenar bitiş ayrıntısı mevcuttur.
Sarkmalı ve düz panel örnekleri bulunmaktadır.
Ortamda mevcut durumdaki sigara dumanını, tozu ve kirli havayı temizleme özelliğine sahiptr.
Sesi yalıtma özelliğine sahiptir. Böylece mekândaki sesleri netleştirir.
İnsan yaşamını tehdit etmez, sağlıklıdır.
Tavanda bulunan kirlenmiş su borularını ve istenmeyen görünümleri saklar.
Monte edilmemiştir, gerekli durumlarda taşınabilir.

15 Mayıs 2015 Cuma

petek asma tavan

 petek asma tavan

Petek asma tavanlar özel boşluklu olması sayesinde hava ve ışık geçirgenliği imkanı sunar.Luzüm görüldüğü durumlarda arka taraftaki tesisata kolay ulaşım imkanı sunan ve aydınlatma sistemlerine entegre olabilen bir yapıya sahiptir.

metal asma tavan

 metal asma tavan

metal asma tavanlar kullanım alanlarına göre çok kolaylık sağlar yani neden metal asma tavan tercih etmeliyim derseniz birinci sebebi boyanmış hazır malzeme ikinci sebeb olarak da modüler olması takması ve çıkarılması kolay bir ürün olması sebebi ile her hangi bir tadilat veya arıza durumunda kolayca metal asma tavan plakaları söküle bilir takıla bilir özelliklidir

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz Dek-Mar İnşaat ve Dekorasyon Firmamız Hizmet sektöründe sizlere Alçıpan, Asma Tavan, Alçıpan Bölme Duvar, Metal Tavan, Me...